Sale@lineagebloom.com
How To Order
dot dot
dot
ค้นหา

ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
STOCK
dot
NEW!! ปากกา 2016
ปากกาพลาสติก
ปากกาโลหะ
ปากการีไซเคิล
กล่องปากกา
ชุดปากกาของขวัญ
ปากกา Function Fancy
ปากกาพรีเมี่ยม
dot
PRE ORDER
dot
ปากกาพลาสติก นำเข้า
ปากกาโลหะ นำเข้า
ปากกา Function นำเข้า


LINE OFFICE :  เพิ่มเพื่อน   
QR CODE

สินค้าพรีเมี่ยม รับทำของพรีเมี่ยม รับผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
รับทำสมุดโน๊ต รับผลิตสมุดโน๊ต ขายสมุดโน๊ต
รับทำ หมวกแก๊ป ขายหมวกแก๊ป ขายส่ง
ขาย ปากกาพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก ปากกาของขวัญ
ร่ม ราคาส่ง ขายส่งร่ม ร่มพับ ร่มกอล์ฟ
รับทำ พวงกุญแจยาง
รับทำ กระเป๋าผ้า ถุงผ้าดิบ ถุงผ้าสปันบอนด์ โรงงานผลิตกระเป๋า
รับทำวีซ่า รับยื่นวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่าทั่วโลก


How To Order

 การสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1.สั่งซื้อทาง E-mail
การสั่งซื้อทาง E-mail หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ มาที่
E-mail: lineagebloom@gmail.com หรือ sales@lineagebloom.com
พร้อมข้อมูลรายการหรือรหัสสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านทาง E-mail หรือติดต่อและขอข้อมูล เพิ่มเติมจากท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากได้ตกลงซื้อขายกันแล้วท่านสามารถแจ้งการสั่งซื้อผ่านทาง e-mailได้
2.สั่งซื้อทางโทรสาร
ลูกค้าสามารถส่งโทรสารใบสั่งซื้อ มายังหมายเลข 02-873-1799 เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อหรือสรุปเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
3.สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้ามายังหมายเลข 02-428-3728

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
บริษัทเราเป็นบริษัทผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าได้กำหนดและจำมีการส่งแบบใหลูกค้าได้ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องของชิ้นงาน ดังนั้น การยกเลิกการสั่งซื้ออาจจะมีขึ้นในกรณีสินค้าไม่ตรงตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ ลูกค้าได้เปิดใบสั่งซื้อมาและได้เปลี่ยนใจก่อนถึงการผลิต

ในกรณีที่บริษัทได้ขึ้นตัวอย่างงานเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง จริงก่อนการผลิตจริง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจ และ ยกเลิกการสั่งซื้อบริษัทจะเรียกเก็บค่าชิ้นงานตัวอย่าง มูลค่าการจัดเก็บนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแตะชิ้นงานจำมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้า หลังจากหักค่าวัตถุดิบ หรือ ค่าดำเนินงาน โดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ
โปรดติดต่อมายังบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ 02-428-3728 หรือทาง E-mail: lineagebloom@gmail.com
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ


นโยบายการจัดส่งสินค้า
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและและเงื่อนไขการจัดส่ง
-บริษัทจะบริการส่งสินค้าฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-บริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าระบะขนส่งที่ใช้บริการ หรือ จะใช้บริการขนส่งที่บริษัทใช้อยู่
-ส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) ทางบริษัทจะส่งแบบ EMS ซึ่งถ้าในกรุงเทพฯ
จะถึงในวันถัดไป ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการจัดส่งได้ที่ลิ้งค์
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/ โดยติดต่อสอบถามหมายเลขการจัดส่งมาที่เบอร์โทร: 02-428-3728

 

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
-เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับสินค้าเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย
-เมื่อสินค้าถูกส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน บริษัทขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ
และทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากเมื่อท่านได้รับ
สินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจาก
ทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
-กรุณาติดต่อกับมายังทางบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
-ทำการจัดส่งสินค้าคืนโดยช่องทางที่บริษัทฯของเราได้ส่งไปให้ เช่น
ทาง EMS,บริษัทขนส่งเอกชน,หรือขนส่งทางบริษัทฯเราเอง
-สินค้าที่ถูกส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิมและจำนวนเท่ากับจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อ

 

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
กรุณาติดต่อกับทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัที่ท่านได้เคยติดต่อไว้แล้ว
โทรศัทพ์ 02-428-3728

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิตที่เกิดจากสินค้าไม่ตรงรูปแบบ
ที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น และจำไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว
บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น แต่ในกรณีสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการเสนอสินค้าใกล้เคียงรุ่นเดิมให้กับท่าน
หรือ บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน
บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้า ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

 
นโยบายการรับประกันสินค้า
สินค้าที่ซื้อจะรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้
ติดต่อมายัง บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ท่านได้ติดต่อไว้ โทร 02-428-3728เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติบริษัทจะดำเนินการดังนี้
-ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
-ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
-ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตไปแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า
โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง